Kontrol panel med Synkronisering

Via dette kontrolpanel overvåges strømmen fra den offentlige el-forsyning og såfremt denne svigter starter generatoranlæg automatisk samt synkronisere med el-forsyningen når denne vender tilbage for blinkfri tilbagekobling og stopper automatisk.
Panelet styre kontaktorer således at de enten forsyner bygningen med strøm fra generator eller den offentlige el-forsyning samt i synkron drift hvor begge dele forsyner bygningen således at der opnåes blinkfri ind og udkobling.
Kontrol panelet overvåger såvel motor som generator under drift hvilket forhindre utilsigtet skader af enhver art.
Ligeledes kan man vælge at programmere kontrol panel til automastik starte / stoppe daglig, ugentlig eller månedlig på fastlagte tidpunkter og ydermere vælge om anlæg skal overtage lasten blinkfrit eller blot lave en almindelig start af generatoranlæg. Manuel test med blinkfri ovetagelse af el-forsyningen er blot en af de utallige optioner
som dette kontrol panel kan tilbyde.

Af øvrige features kan nævnes:
Kort sagt er man altid sikret på alle områder via dette kontrolpanel.

Se andre kontrolpaneler

Manuel / Remote Kontrol panel

Automatisk Start Kontrol panel

Kontrol panel med Synkronisering