Automatisk Start Kontrol panel

Via dette kontrolpanel overvåges strømmen fra den offentlige el-forsyning og såfremt denne svigter starter generatoranlæg automatisk. Panelet styre kontaktorer således at disse står i enten forsyning fra den offentlige el-forsyning eller generator el-forsyning og starter samt stopper helt automatisk. Kontrol panelet overvåger såvel motor som generator under drift hvilket forhindre utilsigtet skader af enhver art. Ligeledes kan man vælge at programmere kontrol panel til automastik starte / stoppe daglig, ugentlig eller månedlig på fastlagte tidpunkter og ydermere vælge om anlæg skal overtage lasten eller blot lave en almindelig start af generatoranlæg. Manuel test med ovetagelse af el-forsyningen blot en af de utallige optioner som dette kontrol panel kan tilbyde.

Af øvrige features kan nævnes:
Kort sagt er man altid sikret på alle områder via dette kontrolpanel.

Se andre kontrolpaneler

Manuel / Remote Kontrol panel

Automatisk Start Kontrol panel

Kontrol panel med Synkronisering