Forskellen mellem generatoranlæg og nødstrømsanlæg

Hvad er forskellen på generatoranlæg og nødstrømsanlæg?

I daglig tale forveksles generatoranlæg og nødstrømsanlæg ofte og begreberne bruges i flæng. Der er dog væsentlige forskelle på de to anlæg, der afgør, hvilket der bør anvendes til specifikke løsninger.

Generatoranlæg

Hvis der skal foretages arbejde på lokationer, hvor det ikke er muligt at tilkoble eksempelvis maskiner til det lokale elnet, kan det være en fordel at installere et generatoranlæg.
Anlægget vil være i stand til at levere den fornødne strømtilførsel, så arbejdet kan fuldføres.

Der findes generatoranlæg i utallige versioner, der hver især udmærker sig til specifikke opgaver og behov. Der findes desuden også forskellige størrelser, der matcher opgavens omfang, forbrug af strøm og antallet af eldrevne apparater tilsluttet.

Et generatoranlæg kan i nogle tilfælde anvendes som nødstrømsanlæg, såfremt den normalt anvendte strøm leveres direkte fra elnettet. Hvis der skulle opstå short-breaks, vil generatoranlægget tage over og dermed levere den kritiske energi.

Hos Generator sørger vi for den nødvendige ekspertise og viden, der gør, at jeres generatoranlæg kan varetage de kritiske funktioner, som I har brug for. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud på en specialdesignet løsning, der imødekommer alle jeres krav.

Nødstrømsanlæg

Et nødstrømsanlæg er også kendt som et UPS anlæg, hvilket er den engelske forkortelse for “Uninterruptible Power Supply”, der på dansk kan oversættes til “uafbrudt strømforsyning”. I daglig tale bruges både UPS anlæg og nødstrømsanlæg, da de begge dækker det samme.

Nødstrømsanlæg skal ses som værende en anordning, der sikrer en konstant strømforsyning, hvis der skulle opstår kortvarige afbrydelser i elnettet. Det varetager derfor en kritisk funktion i mange forskellige brancher, herunder forretnings- og livskritisk udstyr, der ikke tåler strømsvigt.
Når I har et tilkoblet nødstrømsanlæg, kan I derfor varetage de vigtige funktioner eller arbejde, selvom der opstår kortvarigt strømsvigt. Anlægget tager over og leverer den nødvendige strømforsyning, indtil et generatoranlæg kan tage over eller elnettets leverance fungerer igen.
Et nødstrøms- eller UPS anlæg kombineres derfor ofte med et generatoranlæg, da dette sikrer, at der kan leveres strøm over længere perioder med nedetid.

Kort sagt, vil et nødstrømsanlæg hjælpe jer til at gemme igangværende arbejde, lukke nødvendige maskiner ned eller opretholde kritisk livsudstyr.

Forskellen mellem de to

Som tidligere nævnt, bliver begreberne nødstrømsanlæg og generatoranlæg ofte brugt om det samme. Der er dog forskelle, der er vigtige at have in mente, når der skal vælges enten det ene eller det andet, for at sikre den bedste performance.

Der bør altid anvendes et nødstrømsanlæg, hvis der er anvendes udstyr, hvor selv et kortvarigt strømsvigt kan have fatale eller meget kritiske konsekvenser.
Skulle der ske et strømsvigt, vil anlægget tage over med det samme og holde de vigtige funktioner kørende, så der således er tid til at gemme arbejde og slukke for vigtige apparater eller indtil generatoren tager over eller elnettet fungerer uproblematisk igen.
Hvis der ikke anvendes apparater, hvor der vil opstå kritiske situationer ved strømsvigt, kan der udelades et nødstrømsanlæg.
Hvis man vil sikre sig den absolutte sikkerhed og stabile elforsyning, kan der laves en kombination af både et nødstrøms- og generatoranlæg. Skulle elnettet svigte, vil nødstrømsanlægget tage over, hvor generatoranlægget herefter vil tage over, skulle der være tale om et længerevarende strømsvigt fra elnettet.

Der bør anvendes et generatoranlæg, hvis der er brug for strømforsyning på de steder, hvor der ellers ikke er mulighed for at tilgå elnettet. Her vil et generatoranlæg give den nødvendige og stabile strøm, der er brug for til opgaven.

Hvornår bør der anvendes generatoranlæg?

Der bør etableres og anvendes et generatoranlæg på lokationer, hvor der ikke er mulighed for tilkoble apparater og maskiner til det lokale elnet. Dette kan eksempelvis være byggepladser, skov, landbrug, foodtrucks osv. Der findes ligeledes også generatorer til marinebrug.

Det kan også anvendes, hvis der er særlige behov til anlægget, fx hvis der er brug for særligt meget strøm eller der er brug for en yderst stabil strømkilde. Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud og lad vores ingeniører specialdesigne en løsning, der matcher jeres behov.

Hvornår bør der anvendes nødstrømsanlæg?

Hvis der er tale om enten livs- eller forretningskritisk udstyr, kan det have store konsekvenser, hvis der opstår et strømafbrydelse. Dette kan også være, selvom det blot foregår kortvarigt.
I disse situationer, vil et nødstrømsanlæg tage over med det samme og levere den nødvendige strøm, så der kan handles i mellemtiden. Dette kan eksempelvis være, at der er vigtig data der først skal gemmes, hvis maskiner skal lukkes korrekt ned eller medicinsk udstyr skal fungere upåklageligt.

Et nødstrømsanlæg kan ikke erstatte et generatoranlæg, hvis der er tale om strømforsyning på lokationer, hvor der ikke er adgang til elnettet. Nødstrøm kan derimod etableres i forbindelse med et generatoranlæg, for at give den mest sikre og stabile brug.

Vi tilbyder ingeniørfaglig ekspertise, når der skal vælges anlæg

Generator tilbyder skræddersyede løsninger, når der er brug for både generatorer og nødstrøm. En lang række virksomheder og brancher er sårbare for strømudfald, men med en ingeniørfaglig løsning, kan der sikres anlæg, der er gearet til pludselige udfald uden at påvirke maskiner og materiel.

Kontakt os gerne for en snak om netop jeres behov. Vi opererer i hele landet.

Har du flere spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi elsker at rådgive – og vi er gode til det! Hos Generator.dk bliver du mødt af et venligt teamt med tung ingeninørfaglig baggrund. Du kan derfor være helt tryg ved den vejledning du får. Kontakt os mandag – fredag mellem kl. 08:00 – 17:00 på tlf. +45 64 41 59 02 eller mail info@generator.dk

Værktøjkasse

Har du brug for svar og rådgivning?

Document