Biogasanlæg og Naturgasanlæg

Biogasanlæg og naturgasanlæg – kvalitetsløsninger i verdensklasse

Generator ApS tilbyder de absolut stærkeste løsninger, når der skal etableres og installeres biogasanlæg eller naturgasanlæg og du er altid garanteret en skræddersyet løsning, der passer til netop jeres projekt. Vi står selvfølgelig til disposition uanset størrelsen på projektet, både før, under og efter og vi tilbyder 24/7 365 serviceaftaler, der er til at betale.

Vores generatoranlæg til biogas såvel som naturgas udleder 40% mindre CO2 og der opnås op til 90% energiudnyttelse ved anlæggene, så der praktisk talt ingenting går til spilde under drift.

Biogas generatoranlæg

Vi har de seneste år set en kæmpe udvikling inden for biogas og anlæg hertil, som efterhånden har nået et stadie, hvor der for alvor kan udvindes meget energi. Den stigende efterspørgsel er ikke til at komme uden om, hvorfor vi nu også tilbyder biogasanlæg i vores program.

Vi kan tilbyde biogas generatoranlæg med en størrelse mellem 77 – 1.270 kVA og med motor fra anerkendte navne som MAN, Perkins eller Liebherr.
I forbindelse med et uforpligtende tilbud har vi brug for en række oplysninger for, at kunne give en retvisende vurdering af projektomfang og pris. Kontakt venligst vores kompetente rådgivere, der hurtigt vil stå klar med en professionel service.

Naturgas generatoranlæg

Vi ser en tydelig øget interesse for brugen af naturgas, fx ved opstilling af et nødstrømsanlæg. Indholdet af metan er naturligt noget højere i naturgas med ca. 90 % vs. kun 60 – 65 % i biogas. Naturgas er ikke CO2 neutralt, men er det mest miljøvenlige fossile brændstof, da det udleder mindre CO2 end fx olie og kul.

Vi kan tilbyde naturgas generatoranlæg med en størrelse fra 37 – 1.875 kVA og med motor løsning fra MAN, Perkins eller Scania, så vi kan altid finde en løsning, der passer til jer.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud samt en snak omkring den optimale løsning til netop jeres behov.

Kompetent ingengiørfaglig rådgivning om generatoranlæg til biogas og naturgas

I mere end 20 år har vores kerneområde og passion været generatoranlæg og udgør i dag hele omdrejningspunktet for vores forretning.
Vi er eksperter på området og tilbyder en bred vifte af skræddersyede løsninger af generatoranlæg til både bio- og naturgas i ind- og udland, men også UPS anlæg, Marine off-shore anlæg, nødstrømsgeneratorer samt lav emissions generatoranlæg og vi leverer generatorer og motorprogrammer, der passer til næsten alle formål.
Vores ufravigelige høje krav til kvalitet og funktion matches af markedets skarpeste felt af samarbejdspartnere og branchens største brands, der alle supplerer os og hinanden med ekspertise inden deres respektive felter.

Når I vælger at installere et biogasanlæg eller naturgasanlæg er vi med jer hele vejen fra start til slut. Det betyder, at vi hjælper jer med:

  • Idéfasen – hvad er jeres specifikke ønsker, mål og udfordringer?
  • Konstruktionen – vores teknikere er fuldt certificerede og vi sørger for, at konstruktionen overholder alle krav og lovgivninger
  • Idriftsættelsen – lad os om at få anlægget godt i gang
  • Sikkerhed – alle teknikere er fuldt certificerede og sætter altid jeres sikkerhed først
  • Service og rådgivning – vi udarbejder en skræddersyet serviceaftale og vi har et landsdækkende netværk af kompetente serviceværksteder

Skræddersyet og skalerbare løsninger til biogasanlæg og naturgasanlæg

Hos Generator ApS tror vi aldrig på “one size fits all” og vi vælger altid at skræddersy hvert enkelte projekt og løsning, så det matcher jeres specifikke behov. Således sikrer vi en høj kvalitet, hvor I er sikre på, at få hvad I betaler for – og aldrig betaler for mere end hvad I faktisk har brug for. Vi stiller altid vores ingeniører og eksperter til rådighed, så der sikres korrekte beregninger og dermed undgås ubehagelige overraskelser senere hen.
Vores skræddersyede løsninger til bio- eller naturgasanlæg kan skaleres op efter behov, hvis der allerede er eller opstår behov for mere kraft eller kapacitet.

Kontrollerede udgifter ved installation af biogasanlæg og naturgasanlæg

Når I vælger Generator ApS som samarbejdspartner til jeres nye biogas eller naturgas anlæg, sikrer I også, at I undgår ubehagelige økonomiske overraskelser eller fordyrende mellemled. Vores professionelle løsninger sikrer nemlig det helt rigtige setup efter jeres behov og ønsker, og sikrer dermed også at alle driftsomkostninger holdes til et minimum.

Vi benytter os af en stor portefølje af de største og førende brands på markedet, hvilket kommer jer til gode, da vi kan garantere konkurrencedygtige priser på vores generator- og anlægsløsninger.

Kontakt os gerne allerede i dag og få et omfattende udvalg af løsninger baseret på jeres behov, hvor I befinder jer i processen, muligheder for skalering samt behovet for ingengiørfaglig ekspertrådgivning og budget.

Værktøjkasse

Har du brug for svar og rådgivning?

Ofte stillede spørgsmål om biogas- og naturgasanlæg

Hvad er biogas / hvad er naturgas?

Biogas og naturgas er, modsat mange folks opfattelse, ikke det samme.

Biogas består af to forskellige gasarter; kuldioxid (CO2) og metan (CH4) og fremkommer ved en biologisk nedbrydningsproces af organisk materiale i et iltfattigt (anaerobt) miljø.

Ligesom olie og kul, er naturgas et fossilt brændstof, der forekommer naturligt i undergrunden. Sammenlignet med kul og olie, er naturgas det mest CO2 neutrale fossile brændstof, da udledningen er betydeligt mindre.

Hvordan laver man biogas?

Der fremkommer biogas, når der opvarmes organisk materiale i et anaerobt miljø, som dermed starter en nedbrydningsproces. Denne nedbrydningsproces resulterer i at der dannes to gasarter; kuldioxid og metan.
Den nyttige del af biogassen er metanen, der har næsten samme brændværdi som naturgas.

Med et biogasanlæg kan man udnytte en allerede eksisterende ressource, da man primært bruger husdyrgødning og afgrøder, såsom halm og roetoppe, der som regel er restprodukter fra produktionen.

Hvad koster naturgas?

Det er rigtigt svært at give en fast pris på naturgas, da der er mange variabler. Når I vælger os som jeres samarbejdspartner til at installere nyt biogasanlæg eller naturgasanlæg, anbefaler vi, at I kontakter os for et uforpligtende tilbud, da vi har brug for nogle specifikke oplysninger fra jer, før vi kan levere en estimeret pris.

Levering og pris på naturgas til private hjem er ikke fast, da de respektive udbydere selv sætter priserne for levering af naturgas. Her anbefaler vi, at tjekke markedet grundigt, inden der foretages et valg af udbyder.

Hvad bruges biogas til?

Biogas kan, ligesom naturgas, bruges i et gasfyr og fungerer som brændsel, der producerer varme. Biogas kan også bruges på et generatoranlæg, hvor der kan produceres el og/eller varme.
Biogas er samtidig CO2 neutral og er derfor et godt alternativ til fossile brændstoffer, såsom olie og kul.

Er biogas CO2 neutral?

Ja, biogas er både en CO2 neutral og en vedvarende energiform.
Når husdyrgødning spredes direkte på marken som gødning, bliver der frigivet metan og lattergas, hvilket er drivhusgasser. Hvis husdyrgødningen derimod bliver behandlet i et biogasanlæg inden, fanges og behandles disse gasser og kan dermed bruges som brændsel. Det resterende gødning (nu uden drivhusgasser) kan sagtens bruges som gødning bagefter.

Biogas udleder kun den CO2, som planterne selv har optaget under væksten, uanset om det er i form af gylle, affaldsprodukter osv. og anses derfor som værende CO2 neutral. Desuden er metan og lattergas, der afbrændes som biogas, mere skadelige for ozonlaget og atmosfæren end CO2, hvilket giver et endnu større incitament, for at anvende biogas som brændsel.

Er naturgas vedvarende energi?

Naturgas kategoriseret som et fossilt brændstof og er derfor ikke en vedvarende energikilde, da det kun findes i en begrænset mængde i undergrunden.

Hvad bruges naturgas til?

Naturgas bruges som brændsel og skaber el og varme, men kan også bruges som brændstof til nogle køretøjer.
Når naturgassen bruges til fx private hjem, tilsættes der altid en speciel lugt til gassen, der ellers er fuldstændig lugtfri. Dette gøres af sikkerhedsmæssige årsager, så man aldrig er i tvivl om der er en gaslækage et sted.

Kan jeg få naturgas?

Hvis I vælger os som jeres samarbejdspartner til installation af naturgasanlæg, står vi for både rådgivning, konstruktion, idriftsættelse samt service og I får en skræddersyet løsning, der passer til jeres behov. Kontakt os gerne for et gratis uforpligtende tilbud samt en snak omkring den optimale løsning for jer.

Det er kun muligt at få naturgas til private hjem, hvis der allerede er lagt naturgas ind på din adresse. Vi anbefaler, at kontakte flere naturgasleverandører for uddybende information samt det bedste abonnement og tilbud.

Hvad består naturgas af?

Naturgas er et fossilt brændstof, der findes i undergrunden og består primært af metan (CH4) (mellem 75% og 99%), men også af varierende mængder af både helium (He), kuldioxid (CO2), svovlbrinte (H2S), brint (H) og kvælstof (N).

Har du flere spørgsmål?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi elsker at rådgive – og vi er gode til det! Hos Generator.dk bliver du mødt af et venligt teamt med tung ingeninørfaglig baggrund. Du kan derfor være helt tryg ved den vejledning du får. Kontakt os mandag – fredag mellem kl. 08:00 – 17:00 på tlf. +45 64 41 59 02 eller mail info@generator.dk
Document